El desenvolupament de la ZAL és clau per al Camp de Tarragona

Cal ·lípolis Next Generation. És un projecte que vertebrarà tot el territori no només a nivell econòmic, sinó que també tindrà un impacte sobre l’estructura social i mediambiental.

Entrevista al Diari de Tarragona. Divendres 9 de juliol de 2021.

Call ·lípolis Next Generation és un ambiciós macroprojecte a càrrec del Port de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca i Repsol. Una part considerable de les actuacions es produiran a Vila-seca -especialment en el nucli de la Pineda- i en les seves zones limítrofes. Pere Segura, alcalde de Vila-seca, ens explica les claus d’aquest conjunt de projectes, així com el que suposarà per al municipi execució dels mateixos.

Vila-seca ha estat un exemple a l’hora de trobar equilibri entre els diferents sectors econòmics. En aquest sentit, com es veu la coexistència entre el Port i la ciutat?

Ho veiem com un repte: el de vertebrar un territori amb la convivència de dos sectors. És una cosa que Vila-seca ja va aconseguir en el passat amb la indústria, i que ara afrontem amb els sectors portuari i turístic.

La ZAL és l’exemple d’aquest consens entre administracions. Quins són els seus eixos principals?

La Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) és un projecte històric per a aquest territori. Arribar fins al punt en què estem ara ha costat molt. El desenvolupament de la ZAL és una fet cabdal per a la totalitat de Camp de Tarragona. Suposarà un gran desenvolupament econòmic a la zona a causa de l’augment de l’activitat portuària que comportarà.

Al març es va presentar Cal ·lípolis Next Generation, una aliança entre el Port, Vila-seca i Repsol. És alguno estratègic per al conjunt del territori?

Sens dubte. Parlem d’un projecte que vertebrarà tot el territori no només a nivell econòmic, sinó que també tindrà un important impacte sobre l’estructura social i mediambiental, i serà un referent en sostenibilitat i desenvolupament tecnològic.

Com beneficiarà el municipi de Vila-seca i, sobretot, a la platja de la Pineda?

Vila-seca es beneficiarà en molts àmbits. El projecte aportarà riquesa econòmica així com un desenvolupament turístic. La construcció del contradic dels Prats, per la seva banda, millorarà la qualitat de la platja de la Pineda i la protegirà de l’activitat portuària.

Creu que els reptes mediambientals marcats per la Unió Europea són compatibles amb l’execució d’aquests projectes?

Tots els projectes s’integren en l’agenda verda europea i compleixen amb els criteris de sostenibilitat establerts. Crec que, avui dia, si no fos així no estariem fent bé la nostra feina. Tots els nous projectes s’han de dur a terme prioritzant la sostenibilitat.

D’aquests projectes compartits, quins creu que es podran executar abans?

Tot dependrà de l’arribada dels fons europeus i les línies d’ajut, però esperem licitar alguns aviat, com el projecte de Recuperació Ambiental Xarxa Natura 2000 o la regeneració de l’ecosistema marí.