Qüestió de voluntat

En els darrers mesos, la gestió de les diferents situacions d’emergència han centrat una gran part dels esforços de les polítiques municipals i han posat en evidència les fortaleses i les limitacions de les nostres administracions. No tinc cap dubte que el fet de viure en un món plenament interconnectat afecta la nostra vida quotidiana i el nostre entorn més proper com la família, els amics i amigues o el nostre barri i la nostra ciutat.

Exemples com l’actual crisi provocada per la Covid-19 ens mostren quant de connectats estem amb les realitats que aparentment ens semblen llunyanes. Són realitats globals, que impacten directament en el dia a dia dels nostres veïns i veïnes, generant situacions a les quals hem de saber donar resposta des de la política municipal.   

Per afrontar aquestes crisis i donar resposta a aquest reptes des de la política local, és essencial el saber comunicar-nos amb la nostra ciutadania: Els informem per responsabilitat, però també per responsabilitzar-los de la importància del seu paper per poder superar-les. Ni les administracions ni les seves polítiques per si mateixes poden fer front elles soles als nous reptes globals. Es fa del tot necessari articular estratègies i maneres de fer política que impliquin de manera activa la ciutadania. Llavors, per on comencem?

La història ens mostra situacions que exemplifiquen com la humanitat ha estat capaç d’assolir fites que inicialment semblaven impossibles a base d’aparcar les diferències i centrar-se en treballar amb generositat per un objectiu comú.

Aquests dies hem vist, i seguim veient, missatges que apel.len a la responsabilitat, a la unitat i a la solidaritat. Missatges que es repeteixen a les xarxes socials i als mitjans de comunicació amb una clara voluntat constructiva. Però no oblidem que les paraules per si soles no canvien realitats. Es fa necessari, a més, transformar-les en fets concrets, en polítiques concretes que arribin a la ciutadania.  Si el que de veritat volem és implicar la nostra societat és del tot imprescindible també treballar amb els qui pensen diferent.

Potser ens sentim més còmodes treballant i relacionant-nos només amb qui pensa com nosaltres. Però, penso fermament que la política és una qüestió de voluntat i, encara que les circumstàncies puguin limitar les nostres opcions, em nego a pensar que tot estigui predeterminat.

Recordeu la màxima que diu: “Que si no ets part de la solució, ets part del problema”. És necessari sumar amb qui pensa diferent, encara que no es comparteixin els mateixos ideals i punts de vista. Ho hem après a força de realitat, en les diferents crisis viscudes al nostre territori. La generositat de les diferents forces polítiques per superar els àmbits de les idees partidistes i pensar en solucions centrades en l’interès general de la població ha estat cabdal per afrontar i implicar la ciutadania en una resposta unitària a les situacions viscudes com la del temporal Glòria, l’accident d’IQOXE o la crisi sanitària de la Covid-19.

Com a societat tenim grans reptes per endavant que haurem de saber afrontar amb rigor i empenta. Estic convençut que ho farem com sempre, amb la màxima responsabilitat, amb un clar esperit d’unitat i amb la justa i necessària solidaritat per afrontar els horitzons que plegats hem de construir amb la nostra voluntat.

https://www.diaridetarragona.com/opinion/Questio-de-voluntat-20200614-0027.html