«Vila-seca ha pogut generar estalvis durant anys i ara els podem mobilitzar»

L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals un pla de xoc de 10,7 MEUR per pal·liar els efectes de la COVID-19

—A què es destinaran els 10,7 milions d’euros aprovats per l’Ajuntament de Vila-seca?
—Aquests diners, que representen el 33% del pressupost municipal, han sortit de la voluntat col·lectiva dels partits polítics per mobilitzar els recursos i els estalvis en favor de la ciutadania. L’objectiu és col·locar-los en tres grans recipients: un és el de la reactivació i la preservació del teixit productiu de Vila-seca. El segon, que té a veure amb les polítiques socials, està relacionat amb la situació de vulnerabilitat sorgida arran de la COVID-19. I el tercer s’adreça a la formació i l’ocupació. 

De quina manera ho notaran els vila-secans en el seu dia a dia?

—Dins d’aquests àmbits més generals hi ha múltiples accions que es transformaran en diferents actuacions. En l’àmbit social, per exemple, s’amplien molt les partides d’emergència social per a situacions de dificultat sobrevinguda, treballant en àmbits com les ajudes als lloguers o les beques menjador. Pel que fa a la reactivació del teixit productiu, hi ha per exemple un pla comercial que s’ha d’acabar de definir però al qual s’ha destinat una partida pressupostària de 150.000 euros. També hi ha previstes inversions d’estimulació de l’economia en els àmbits de la construcció, subministraments i serveis de 6 milions d’euros. Els plans d’ocupació, per la seva banda, s’incrementen fins als 700.000 euros. I dediquem gairebé 300.000 euros a la formació. 

—Les xifres què ens diuen, sobre els efectes de la crisi sanitària en l’economia local?
—Les xifres ens diuen que estem en una situació crítica. No massa diferent de la d’altres municipis de l’entorn, però en el nostre cas s’ha trencat un camí de recuperació econòmica que seguíem d’uns anys ençà, i que  la COVID-19 ha desbaratat. L’atur està ara l’entorn del 13-14%, i tenim que els expedients de regulació d’ocupació superen el miler. Per tant, estem en una situació molt complicada que l’Ajuntament ha de poder afrontar. Sobretot per fer que aquest trànsit, que esperem que sigui temporal, transcorri de la manera més suau possible per a les famílies.

—El sector serveis és una de les bases de l’economia municipal. Creu que, vist com està evolucionant la crisi sanitària al nostre territori, encara es pot ser optimista de cara a aquest estiu?
—Hi ha molta incertesa i les coses canvien d’un dia per l’altre. Jo vull pensar que, com que cada dia hi ha canvis que tendeixen a ser positius i, sempre que l’emergència sanitària estigui controlada, anem cap a un escenari una mica més optimista. Però ho anirem veient a mesura que vagin passant els dies. Crec que el d’enguany serà un mal estiu, però molt millor del que pensàvem que seria fa un mes. 

—A càrrec de quines partides s’ha fet, aquesta modificació de crèdit de gairebé 11 milions?
—Aquesta acció és fruit d’una manera d’entendre i gestionar els comptes públics. Moltes persones, en parlar de polítiques keynesianes, només fan referència al vessant de la despesa, que en època de crisi s’ha d’estimular. Però s’obliden de l’altra part, la generació d’estalvis quan no hi ha crisi. Durant uns anys, l’Ajuntament de Vila-seca ha pogut generar estalvis i ara els podem mobilitzar. Tota la modificació de crèdit s’ha finançat amb fons i recursos propis. 

—L’Ajuntament ha sigut molt àgil a l’hora d’aprovar aquest pla de xoc. La implantació de totes les mesures que se’n derivin serà també ràpida?
—Avui dia gastar diners públics és complicat. Vist des de fora, és difícil fer-se càrrec de les complicacions burocràtiques i administratives que implica la mobilització de fons públics, perquè el sistema és molt garantista. La capacitat de mobilitzar recursos pel que fa a l’emergència és ràpida, perquè té un procediment específic, però per a la resta, tot és més lent. Però aquests 10,7 milions d’euros tenen una visió més àmplia, d’un any vista: s’han de poder comprometre aquest any, però part de la despesa es pot dur a terme durant el 2121. Per tant, anirem implementant les mesures a mida que passin els mesos. 

—Estem parlant d’un import per sobre dels que destinaran altres ajuntaments del territori. Quines fortaleses té, Vila-seca, que li permeten fer accions d’aquesta envergadura?
—Són dues. Una, com acabo de comentar, és la gestió prudent dels recursos municipals. L’altra és la generositat dels diferents grups polítics amb representació municipal, que han treballat en favor de buscar punts de coincidència.

Aquesta és la segona vegada en aquest mandat que tots els grups fan un bloc comú (el primer cop va ser per l’accident d’IQOXE). Això també és un fet excepcional?
—Jo entenc que la política parteix de sumar. És evident que les formacions no tenim la mateixa visió ni perspectives en diversos àmbits, però en determinades situacions hem de poder aparcar les diferències i centrar-nos en el que és important. En aquest sentit, vull agrair l’actitud de totes les forces polítiques de l’Ajuntament de Vila-seca, per qui no puc tenir més que paraules d’elogi.

La setmana que ve farà un any que va ser investit alcalde. Quin balanç en fa, d’aquests primers 12 mesos? 
—Ha estat un any molt intens. Va començar amb els temporals de vent, després van venir les inundacions amb afectacions importantíssimes a la Pineda. Més endavant hi va haver l’accident d’IQOXE i ara la COVID-19. Aquesta darrera crisi l’entenc en dues fases: una primera, que va ser l’emergència sanitària, i una segona, que és la crisi social i econòmica, en la qual hem de centrar els nostres esforços. Jo entenc que els polítics hi som per resoldre problemes. Per tant, els reptes són importantíssims i més que mai hem de posar tota l’energia perquè la ciutadania pateixi el menys possible.

https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2020/06/05/vila_seca_pogut_generar_estalvis_durant_anys_ara_els_podem_mobilitzar_83561_1093.html?fbclid=IwAR0NqSSGwtk4w_KD5whz61tGPfXalIvBi0z1cbJcGGRLuiHWi8kykz-XeCo